Great Gladiator Devil of Highland

Arie z Lhotecké linie & Joker Kelpiebrink

* 1. 4. 2014

o více informací můžete psát na fundemuka@seznam.cz nebo  lenka.fuksova@seznam.cz

for more informations you can write on fundemuka@seznam.cz or  lenka.fuksova@seznam.cz

 

    O Gladiatorovi /About Gladiator

Gladík je mladý velmi tempramentní a vyrovnaný pejsek v černé barvě. Výborně přátelský k lidem, ostatním psům i jiným zvířatům. Díky aktivní povaze a atletické stavbě těla by byl vhodný na dynamické psí sporty jako Agility, Frisbee, Flyball, tak i zároveň díky snadné ovladatelnosti a poslušnosti k obedience, dog dancingu či jako rodinný společník pro aktivnějšího páníčka. Gladík má velmi silný pastevecký pud, je tedy možno jej doporučit i pro majitele, který by se chtěl aktivně věnovat pasení.

Štěně z posledního vrhu legendární fenky Arie :)

Pejsek je plnochrupý, s korektním skusem a oběma sestouplými varlaty. Je zcela bez zjevných vad, tudíž případně vhodný i jako chovný pes.

Very lively black male with balanced character. Friendly with people, dogs and also with other animals. Very good dog for Agility, Frisbee, Flayball or other dynamic sports because of his lively, active temper and athletic body-building. Also very manageable and willing, so can be great for Obedience, Dog Dancing or as family dog for active people. Gladiator has strong natural herding instinct ;)

Pup from last litter of legendary female Arie :)

Male is full dental with correct bite. Has both testicles and is without any visible mistakes, so also possible as stud.

 

 

    informace o matce / informations about mother

Arie z Lhotecké linie

DKK A, DLK 0, vyšetření očí negativní na dědičné vady / HD A, ED 0, eyes free

plnochrupá, správný nůžkový skus, výška 47cm / full dental, correct bite, high 47cm

                       

více fotografií / more photos

Arie je inteligentní a sympatická fenka opravdu výjimečných kvalit. Každého kynologa vysněné zvířátko s velmi vysokým tempramentem, drivem a neutuchající chutí do jakékoliv práce. Zároveň je zcela bezproblémovým a klidným společníkem, pokud se po ní zrovna žádná aktivita nepožaduje. Arie se svou paničkou věnuje rekreačně Agility a patří mezi nejrychlejší psy, které jsem měla možnost na parkuru vidět ;) Při své rychlosti je přesto výborně ovladatelná a pozorná. Arinka je polo-sestra naší Čokí (stejný otec a matky sestry) a svou jedinečností toto taktéž potvrzuje :)

Arie is very inteligent and sympatic female with really rare qualities. We can say that she is every dogman´s dream with really high temrament, a lot of drive and with passion to do anything. On other side she is non-conflict and very calm dog in situations, when you don´t ask any activity for her. Her owners occasionally trains Agility with her and I must say, that Arie is one from the fastest dogs, which I have seen on Agi field ;) Next to her speed she is easy for handle and very willing to follow handler´s commands. Arie is also half-sister of our female Chockie (the same father and their mothers are sisters) and she argues it :)

 

Arie videa z agility / Arie´s Agi-videos

             

 

    informace o otci / informations about father

Joker Kelpiebrink

DKK A, DLK 0, vyšetření očí negativní na dědičné vady  / HD A, ED 0, eyes free

MDR1 +/+ (bez mutance) / MDR1 +/+ (mutation none)

plnochrupá, správný nůžkový skus, výška 50cm / full dental, correct bite, high 50cm

      

Joker je velmi tempramentní až bláznivý kelpií kluk. Miluje (a to doslova) vše živé a umí to dát velmi zjevně najevo, je přátelský k lidem, psům i malým štěňátkům, zcela bezproblémový je i při kontaktu s jinými zvířaty. Joker má v sobě nevyčerpatelné množství energie a enthusiasmu, které vkládá do veškerých aktivit, do kterých se s ním panička pustí. Momentálně se věnuje obedience a jeho sestra Pinuu se aktivně věnuje Agility, kde projevuje své kvality mnoha nemalými úspěchy :)

Joker is very lively maybe a bit crazy kelpie male. He loves all living beings and knows to showw it really very distinctly ;) Joker is friendly with people, dogs (also pups) and is also non-conflict with other animals. Joker´s energy is inexhaustible and he uses it for all activities. Her owner trains with him obedience and Joker´s sister Pinuu (from the same litter) is very successful on Agi field :)

Jokerovo video z tréninku obedience a agility / Joker´s OBE and Agility training video

  

 

videa Jokerovi sestry Pinuu / videos of Joker´s sister Pinuu

  

 

    rodokmen / pedigree

Gladiator má plný FCI rodokmen / Gladiator has full FCI pedigree